top of page

Gratis ontwikkeladvies via NL leert door!


Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder de noemer Nederland leert door. 

Ben je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kun je vanaf 1 december 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Die geeft je zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt, helpt je zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft je tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk. Dit ontwikkeladvies mag alleen gegeven worden door een ervaren en gediplomeerd loopbaanadviseur die is erkend door de beroepsvereniging Noloc. Ik heb deze erkenning.

Het werkt heel eenvoudig!​

  • Meld je per e-mail bij mij aan via sheila@ducoeur.nl of via de website van beroepsvereniging Noloc.nl.

  • Maak een afspraak.

 

Ik zorg voor een intakegesprek en werk met jou in een aantal gesprekken aan een ontwikkelplan op maat. Let op: ik mag pas per 1 december jouw traject registreren en dan kan het traject ook pas van start gaan.

 

Ontwikkeladvies per 1 december weer mogelijk

Op 29 september jl. heeft het ministerie van SZW laten weten dat per 1 december het Ontwikkeladviesportaal weer geopend zal worden. Werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden kunnen vanaf die datum weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er is ruimte voor in totaal 50.000 extra adviestrajecten. De loopbaanadviseur kan vanaf 1 december de registratie in orde maken. 

 

Met ingang van 1 augustus 2020 kon al gratis ontwikkeladvies aangevraagd worden. Op 2 september was het maximum aantal registraties echter al bereikt. Dat betekent dat er op dit moment geen kosteloos ontwikkeladvies kan worden aangevraagd. Per 1 december kan dat weer wel. Er is dan weer ruimte voor 50.000 gesubsidieerde ontwikkeladviezen. 


Doel

Het doel van het Ontwikkeladvies is om mensen in de gelegenheid te stellen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt en om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Juist in deze tijd van crisis, die grote gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk hoe belangrijk het is om bezig te zijn met je ontwikkeling en wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt.


Voor wie?

iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor een ontwikkeladvies. Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben.


Wat is een ontwikkeladvies?                                                                                         
Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Dit advies wordt door onafhankelijke en professionele loopbaanadviseurs uitgevoerd. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, maakt een arbeidsmarktscan onderdeel uit van het ontwikkeladvies. Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. Om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via de loopbaanadviseurs.


Informatie van het ministerie van SZW voor deelnemers

Het ministerie van SZW publiceert informatie over NL leert door en het aanvragen van het ontwikkeladvies op HoewerktNederland.nl.  

bottom of page